Zarejestruj sie i sprawdź nowe niższe ceny na wybrane produkty

§ 11

Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

  3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany drogą e-mail przez Sprzedawcę.

  5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.