Opinie o NasReklamacje i gwarancja - ProduktyZepter.pl

§ 11

Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

  3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany drogą e-mail przez Sprzedawcę.

  5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

Reklamacje:

  1. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie otwarcia paczki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Kuriera. Warunkiem przyjęcia jest spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Kuriera.

  2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem zwegrodzki.pl, po czym reklamowany towar powinien być wysłany pod adres korespondencyjny widoczny w lewym górnym rogu na otrzymanej kopercie.

  3. Sklep  ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie rozwiązania reklamacji.

  4. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi pieniędzy.

  5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany z powrotem do Kupującego.

Wzór